Quite Right | Quite Right
18027
page-template-default,page,page-id-18027,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Låt oss börja med att förklara begreppen Identitet, Image och Profil (eftersom det finns ganska många som inte har full koll på detta).

Identitet
Hur vi uppfattar oss själva. Det som vi verkligen är och har, både plus och minus.
Det Quite Right är idag. Det vi gör. Det vi tillhandahåller. Det som kännetecknar oss.

Image
Den upplevelse/uppfattning som omvärlden (alltså bl.a du som läser detta) har om oss.
Inget varumärke äger inte sin image – den sitter i huvudet på människor i omgivningen (bl.a hos dig). Om någon, av någon anledning, vill ändra sin image så är det ett långt och resurskrävande arbete eftersom människor (bl.a du) litar mer på vad du själv har hört eller sett än vad du läser om i reklamen.

Profil
Det vi vill uppfattas som. Det vi vill vara. Det vi drömmer om. Våra mål och visioner. Den bild av Quite Right som vi vill visa upp. Hur vi vill uppfattas och det som vi medvetet kommunicerar till vår omgivning.

Målet är att Quite Rights identitet, image och profil stämmer överens så långt det bara är möjligt.

Quite Rights mål är att vara ”ett inspirerande begrepp och varumärke” som sticker ut ur mängden och gör skillnad.