En av de mest inflytelserika tänkarna i 1200-talets Europa var munken Thomas av Aquino.

Han sa att det inte var någon synd att en handelsman tog ut vinst om bara priset var rättvist och om vinsten användes till det egna uppehället, till välgörenhet eller till sådant som kom alla i samhället till nytta.

Vad ett rättvist pris är, förklarade aldrig Thomas men i efterhand har det antagits att han menade det pris som gällde då flera handelsmän konkurrerade om att sälja samma vara och där varken tvång eller lurendrejeri förekom.

För Thomas av Aquino var moral viktig också för människornas ekonomiska agerande.

Om Aquino har varit vid liv idag, skulle Quite Right försöka anställa honom som senior advisor.

 

Quite Right hjälper företag att säkerställa en Helt Rätt och konsekvent marknadskommunikation. Vi ser till att företagens budskap är rätt och träffar rätt målgrupp – på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Vi kan vara en partner när företag vill förstärka, förtydliga eller förändra bilden av sina varumärken, produkter och tjänster.

Vi kan hjälpa till med budskap, oavsett om det gäller event, hemsidor, trycksaker, logotyper, bilder, film, dekaler eller sociala medier.

Då begreppet ”Quite Right” översätts till svenska så kan det tolkas på några olika sätt beroende på sammanhanget. En allmän översättning är ”Helt Rätt” eller ”Alldeles Riktigt”.

Begreppet kan även användas för att beskriva något som är ”korrekt”, ”precist” ”tillfredsställande” eller ”på rätt spår och uppfyller de förväntade standarderna”.

När vi översätter ”Quite Right” i kontexten av vårt företag, vill vi anpassa det till ”Helt Rätt utan det överflödiga och onödigt dyra”. Våra insatser är absolut inte ”billiga” men vi vet att vi kan skapa verklig impact, utan att det behöver kosta skjortan för våra kunder

Vi lovar inte stjärnorna från himlen men vi garanterar att vårt arbete alltid är genomtänkt, effektivt och Helt Rätt.

För oss betyder ”Quite Right”, eller ”QR” något mer än vårt företagsnamn.

Begreppet Quite Right kan användas för att:

 • Beskriva, erkänna och uppskatta handlingar eller beslut som är ”helt rätt”.
 • Beskriva äkthet, engagemang, och god vilja.
 • Hylla de små valen och de stora gärningarna som behövs allt mer i vårt samhälle.
 • Beskriva de val som görs med hjärtat och där intentionen väger tyngre än resultatet.
 • Beskriva kraften i medmänsklighet, ansvar och ett äkta engagemang för det som verkligen räknas.

 

Quite Right kan t.ex vara:

 • Eleven som modigt står upp mot mobbning.
 • Löparen vars mål inte är att vinna utan att övervinna personliga hinder
 • Personen som sträcker ut en hjälpande hand utan att förvänta sig något tillbaka.
 • Den mindre bilen som troget tjänar sitt syfte.
 • Festen där vänlighet och glädje råder
 • Den natursköna omvägen som berikar vår dag mer än den snabbaste rutten.

Vi har inte svaret på ”varför” men vi kan konstatera att det i Quite Rights ”hjärta” brinner en passion som går utöver vårt dagliga arbete med marknadskommunikation.

Vi tror på kraften i rörelse och fysisk aktivitet och vi vill därför bidra till en förbättrad folkhälsa genom att inspirera vår omgivning att ta steget mot en mer aktiv livsstil.

Genom att arrangera vissa event med fokus på fysisk aktivitet, vill vi tända gnistor och vara en katalysator för människors välmående.

Hos oss på Quite Right hittar du inte något uttalat hållbarhetsprogram eller specifika miljöprojekt men det betyder inte att vi inte bryr oss. Tvärtom, så är omsorgen om vår planet och alla människors gemensamma framtid, något som ligger oss varmt om hjärtat.

I vårt dagliga arbete försöker vi göra saker som bidrar till en bättre värld, på de sätt vi kan. Det är inte tal om några storslagna och världsomvälvande grejer. Det är snarare små medvetna val, genomtänkta handlingar och rätt beslut som förhoppningsvis kan göra skillnad.

”The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do”